EPK EPK

Vodice

Povezujemo obcine header VODICE desktop Povezujemo obcine header VODICE mobile

Župan Aco Franc Šuštar

Povezujemo obcine zupan VODICE

Občina Vodice se je projektu priključila zaradi neposredne povezanosti in bližine glavnega mesta, v katerem naši občani prejemajo odgovor na večino svojega kulturnega povpraševanja.

O občini

Občina Vodice je nastala leta 1995. Občani živijo v 16 naseljih in so povečini zaposleni v Ljubljani, dokaj močno pa je razvita tudi storitvena in kmetijska dejavnost. V šolo je vpisanih 540 otrok, v vrtec 270. V občini deluje 30 društev. V zadnjih 25 letih, v času samostojne lokalne samouprave, smo dosegli velik kulturni, športni, društveni in infrastrukturni razvoj in porast prebivalstva. Našo občino odlikuje čisto okolje, pozitivna demografska slika in dobre prometne povezave.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Kopitarjevi dnevi, izid Zbornika občine Vodice, izgradnja kulturnega centra.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Od projekta pričakujemo razvoj kulturne dejavnosti, zavedanja identitete in povezanosti različnih ravni kulture, razvoj kulturne infrastrukture in programom, ki bodo široko sprejemljivi (ne samo eksperimentalno inovativnost) za vse generacije.
V mrežo evropske kulture se želimo vključiti predvsem preko lika Jerneja Kopitarja, slovenske kulturne ikone in evropsko priznanega jezikoslovca, ki se je rodil v naši občini. Njegovo življenje in dela želimo trajno predstaviti na t.i. odprti stalni razstavi v našem večnamenskem kulturnem centru, ki bo poimenovan prav po njem. S tem želimo povečati prepoznavnost in zavedanje o pomenu Jerneja Kopitarja tako za občino Vodice, ki namerava v prihodnjih letih izdelati kulturno in turistično celovit produkt, za mesto Ljubljana, kjer je pokopan in kjer v znanstvenih institucijah hranimo njegovo bogato zapuščino, pa tudi za Slovenijo, ki ima v Kopitarju lik povezovanja znotraj in zunaj meja EU, saj se je na najvišjem nivoju povezoval tako z evropskimi metropolami (Pariz, Rim, Dunaj…) kot s slovanskimi narodi (Srbija, Češka, Bolgarija…).
V tem obdobju načrtujemo velik vložek v izgradnjo občinskega kulturnega središča z večnamensko dvorano, spominsko sobo Jerneja Kopitarja, galerijo in prostore za kulturna društva ter knjižnico.

Podatki o občini

31,40 km2

Površina občine

5.000

Število prebivalcev

2

Število javnih zavodov s področja kulture

6

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

8

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

101.400 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

73

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini