EPK EPK

Velike Lašče

Povezujemo obcine header VELIKE LASCE desktop Povezujemo obcine header VELIKE LASCE mobile

Župan dr. Tadej Malovrh

Povezujemo obcine zupan VELIKE LASCE

Od projekta EPK si obetamo večjo prepoznavnost Trubarjeve domačije in drugih kulturnih znamenitosti v občini Velike Lašče. Domačim in tujim obiskovalcem želimo predstaviti Primoža Trubarja tudi kot Evropejca.

O občini

Velikolaško občino sestavlja kar 88 naselij; v dolinah so večji kraji - Velike Lašče, Rob in Turjak, manjše vasi in zaselki pa so razpršeni po pobočjih. Mehka gričevnata pokrajina se ponekod spremeni v strma pobočja, razrezana z grapami, potoki. Spomladi in jeseni se ob Rašici in Cereji pojavijo poplavna jezera.
V teh krajih so se rodili naši veliki možje - na Rašici Primož Trubar, v Retjah Fran Levstik, na Podsmreki Josip Stritar in v Velikih Laščah Jože Javoršek. Tu so črpali moč za svoje ustvarjanje in povzdignili slovensko besedo na mesto velikih narodov.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Izpostavili bi Trubarjevo domačijo, ki že 33 let predstavlja osrednjo točko ohranjanja spomina na Primoža Trubarja, očeta slovenskega jezika in prve knjige v slovenskem jeziku. Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.
Trubarjeva domačija stoji na bregu rečice Rašica. Bila je tipično mlinarsko-žagarsko gospodarstvo, ki je obsegalo mlinarsko hišo z mlinom, žago venecijanko in gospodarsko poslopje, v katerem so bili hlev, skedenj, kašča ter kozolec.
Osnovno poslanstvo Trubarjeve domačije je ohranjanje dediščine Primoža Trubarja, ki jo obiskovalcem predstavljamo skozi vodenja, delavnice in različne dogodke. Med številnimi obiskovalci Trubarjeve domačije so šolarji, ki skozi izobraževalne programe spoznajo Trubarjev čas in Primoža Trubarja. Pomemben del na Trubarjevi domačiji je tudi galerijska dejavnost. V Galerija Skedenj vsako leto gostimo osrednjo likovno razstavo Trubarjevi kraji ter več drugih gostujočih razstav.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Povečati prepoznavnost Velikih Lašč in okolice kot zibelke slovenske kulture, iz katere med drugim izhaja Primož Trubar, protestant in reformator, ki je zelo pomemben tako za slovensko kulturo kot tudi za širši evropski prostor.

Podatki o občini

103,20 km2

Površina občine

4.351

Število prebivalcev

11

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

5

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

200.000 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

156

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini