EPK EPK

Povezujemo obcine header TRZIN desktop Povezujemo obcine header TRZIN mobile

Župan Peter Ložar

Povezujemo obcine zupan TRZIN

Projektu EPK 2025 smo se priključili z namenom izboljšanja dostopnosti in kvalitete kulturnih vsebin, dejavnosti in prireditev za vse generacije in posledično zvišanju kakovosti življenja naših krajanov. 

O občini

Čeprav je Trzin tretja najmanjša občina v Sloveniji, saj meri le 859,50 ha, spada med razvita, bogatejša in gospodarsko pomembnejša območja naše države. Zaradi svoje ugodne lege sodimo med tista slovenska naselja, ki so se v zadnjih letih najbolj razvijala in v katerih je prebivalstvo najhitreje naraščalo. Trzin se je v nekaj desetletjih iz umirjene predmestne vasice s približno 700 prebivalci prelevil v živahno, kipeče naselje z nekaj tisoč prebivalci ter bogato podjetniško in obrtno dejavnostjo.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Izpostavili bi manjše projekte za različne deležnike (Literarni večeri - npr. mednarodni literarni večer v sodelovanju s SC PEN), založniški projekti, branju prijazna občina, knjigobežnice, projekti muzeja) in načrtovano obnovo oziroma gradnjo kulturnega doma.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Od projekta si obetamo povezovanje in sodelovanje tako med ustvarjalci kot udeleženci na lokalni ravni kot tudi v okviru regije ter pomoč pri obnovi/gradnji kulturnega doma, kar bi si v sklopu projekta želeli tudi uspešno izvesti.

Podatki o občini

8,60 km2

Površina občine

3.902

Število prebivalcev

2

Število javnih zavodov s področja kulture

6

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

1

Število zaposlenih v kulturi

3

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

159.011 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

11

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini