EPK EPK

Šmartno pri Litiji

Povezujemo obcine header SMARTNO desktop Povezujemo obcine header SMARTNO mobile v2

Župan Rajko Meserko

Povezujemo obcine zupan SMARTNO PRI LITIJI

Evropska prestolnica kulture je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, ki je usmerjena v razvoj, s katerim tudi na območju naše občine zvišujemo kakovost življenja.

O občini

Občina Šmartno pri Litiji leži v srcu Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, s svojim južnim delom pa se naslanja na Dolenjsko podolje. Občinsko središče krasi neogotska cerkev sv. Martina, na vzpetini nad njim pa stoji grad Bogenšperk, domovanje Janeza Vajkarda Valvasorja. Občina ima bogato društveno in prireditveno dejavnost, obiska vredna pa je tudi neokrnjena narava okoliškega hribovja

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Ureditev spominske sobe Slavka Gruma (ideja).

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Pri projektu EPK 2025 ne gre zgolj za umetniške in kulturne projekte, temveč za širši spekter področij, s katerimi je kultura tako ali drugače povezana. Prav zato smo se odločili, da se v proces oblikovanja kandidature vključimo tudi na nivoju občine.

Podatki o občini

94,90 km2

Površina občine

5.565

Število prebivalcev

2

Število javnih zavodov s področja kulture

11

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

10

Število zaposlenih v kulturi

5

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

388.250 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

82

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini