EPK EPK

Lukovica

Povezujemo obcine header LUKOVICA desktop Povezujemo obcine header LUKOVICA mobile

Županja mag. Olga Vrankar

Povezujemo obcine zupan LUKOVICA

Zasledovati temeljni cilj pobude EPK, torej poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine ter spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani.

O občini

Občina Lukovica, ki je leta 1995 postala samostojna občina, leži v osrednji Sloveniji. Geografsko zajema območje Črnega grabna, ki ga s severa in juga obdajata Tuhinjska in Moravška dolina. Občina Lukovica se razprostira od Prevoj pri Šentvidu na zahodu pa vse do Trojan na vzhodni strani, kjer meji na Savinjsko dolino. Tu je potekala tudi stara deželna meja med Gorenjsko in Štajersko.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku, v katerem sodelujejo domača kulturna društva.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Pričakujemo prepoznavnost občine v evropskem merilu.

Podatki o občini

74,90 km2

Površina občine

5.838

Število prebivalcev

1

Število javnih zavodov s področja kulture

9

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

32

Število zaposlenih v kulturi

5

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

754.293 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

209

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini