EPK EPK

Logatec

Povezujemo obcine header LOGATEC desktop Povezujemo obcine header LOGATEC mobile

Župan Berto Menard

Povezujemo obcine zupan LOGATEC

Kultura je osnovna bit našega življenja.

O občini

Občina Logatec leži v osrednji Sloveniji, v osrčju Notranjske, na stiku alpskega in dinarskega sveta. 
V preteklosti so tu potekale velike zgodovinske strateške »meje«; vse od rimskega obrambnega sistema z mrežo utrdb in zapornih zidov, imenovanih Claustra Alpium Iuliarum, do Rapalske meje, Alpskega zidu in Rupnikove linije. Izredno pomembno funkcijo pa smo imeli tudi v zaledju Soške fronte med 1. svetovno vojno.
Skoraj polovica ozemlja naše občine je zavarovana z režimi varstva narave, med katerimi je Planinsko polje in območja do Logatca, Kalc in Hotedršice, ki se navezujejo na območje Natura 2000 in na kraški svet ter kraške pojave v občini.
Tu se skozi letne čase vrstijo različne tradicionalne prireditve, s katerimi predstavljamo šege, navade, kulturno ustvarjanje, pogled na naravo, na mlade, na šport, zabavo in kako lokalno hudomušnost, ki privabi ogromno dobre volje in smeha. 

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Izpostavljamo organizacijo odmevnih prireditev in delovanje različnih glasbenih in instrumentalnih skupin, na področju investicij pa gradnjo novega kulturnega centra. 

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Pričakujemo promocijo občin in kulture. Povezovanje mest in krajev. Izmenjavo in druženje različnih skupin, ki delujejo na področju kulture. Spoznavanje novih možnosti kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja. Izobraževanje in nadgradnjo delovanja vseh deležnikov na področju kulture. Promocijo kulturne dediščine, pri čemer bi bila dobrodošla obnova nekaterih večjih spomenikov, popisov in prezentacije dediščine in njene ohranitve.

Podatki o občini

173,10 km2

Površina občine

14.000

Število prebivalcev

1

Število javnih zavodov s področja kulture

29

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

10

Število zaposlenih v kulturi

18

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

466.000 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

215

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini