EPK EPK

Log - Dragomer

Povezujemo obcine header LOG DRAGOMER desktop Povezujemo obcine header LOG DRAGOMER mobile

Župan Miran Stanovnik

Povezujemo obcine zupan LOG DRAGOMER

K projektu smo se priključili zato, da ponovno izkažemo medsebojno povezanost občin naše regije, obetamo pa si tudi večjo izmenjavo mnenj in znanj na področju kulturnega delovanja.

O občini

Občina Log - Dragomer leži ob stari magistralni cesti Ljubljana - Koper. Na severni strani jo obdaja Polhograjsko hribovje, proti jugu se odpira široka močvirna ravnina Ljubljanskega barja, ki se zaključi ob reki Ljubljanici. Ustanovljena je bila leta 2006, po izločitvi iz občine Vrhnika. V svojem arealu združuje tri naselja, Lukovico pri Brezovici, Dragomer in Log pri Brezovici.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Izpostavili bi projekt zagona nove delovne skupine občanov, ki bo s svojim delovanjem pripomogla k večji popularizaciji kulturnih dejavnosti znotraj meja naše občine. Omeniti pa velja tudi projekt Zgodovina nas povezuje, ki je še v fazi realizacije.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Od projekta pričakujemo obogatitev kulturne ponudbe z novimi programskimi vsebinami ter spodbujanje večjega kulturnega udejstvovanja na celotnem območju Ljubljanske urbane regije. Nadejamo si tudi kak s tem projektom povezan kulturni dogodek na višji ravni, ki ga sicer v naši lokalni skupnosti ne bi bili deležni. V luči izvajanja projekta EPK in tudi siceršnje usmerjenosti občine bomo organizirali delovanje kulturno-izobraževalnega centra v na novo pridobljenih prostorih.

Podatki o občini

3.842

Število prebivalcev

3

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

1

Število zaposlenih v kulturi

6

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

7.000 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

27

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini