EPK EPK

Komenda

Povezujemo obcine header KOMENDA desktop Povezujemo obcine header KOMENDA mobile

Župan Stanislav Poglajen

Povezujemo obcine zupan KOMENDA

Pričakujem, da bo projekt dolgoročno prinesel pozitivne kulturne, družbene in gospodarske učinke v celotni regiji. Pričakujem razvoj novih kulturnih ponudb, novih znanj in spretnosti, ter novih priložnosti in povezav za umetnike in kulturne organizacije ter večjo prepoznavnost vseh občin Ljubljanske urbane regije.

O občini

Komenda je najlepše zeleno stopalo pod Krvavcem in Kamniško – Savinjskimi alpami. Na območju prometno pomembne poti med Kamnikom in letališčem Brnik se nahaja ena najstarejših slovenskih far – Komenda. Prvič se omenja okoli leta 1147, s prihodom Malteškega viteškega reda. Z njim se je razvilo poljedelstvo, čebelarstvo, lončarstvo in reja konj, ki še danes skupaj s konjskimi dirkami pomeni tradicijo in prepoznavnost kraja. Domačini spoštujemo preteklost našega kraja in smo ponosni na vse, kar se je v naši zakladnici tradicije in znanj ohranilo skozi stoletja.
Posebni novodobni znamenitosti v občini Komenda sta poslovna cona, ena od treh največjih in najlepših v Sloveniji, ter spomladanski in jesenski kmetijsko obrtni sejem, ki v Komendo privabita veliko število obiskovalcev.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025

Pričakujemo razvoj in bogatitev kulturne ponudbe ter večjo prepoznavnost občine.

Podatki o občini

24,00 km2

Površina občine

6.352

Število prebivalcev

2

Število javnih zavodov s področja kulture

6

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

27

Število zaposlenih v kulturi

2

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

224.490 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

101

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini