EPK EPK

Kamnik

Povezujemo obcine header KAMNIK desktop Povezujemo obcine header KAMNIK mobile

Župan Matej Slapar

Povezujemo obcine zupan KAMNIK

S pridružitvijo projektu EPK 2025 želimo spodbuditi kulturnike in ostale občane, da ponovno preučijo svoje pretekle vrednote in si zastavijo nove cilje za kulturni razvoj mesta.

O občini

Kamnik je staro, srednjeveško mesto, umeščeno ob vznožje številnih zelenih planin, mesto z dušo in zgodovino. Srednjeveški Kamnik se je po stoletjih anonimnosti pojavil v vsej svoji veličini pod okriljem Starega in malega gradu in se razvil v cvetoče obrtniško središče z lastno kovnico denarja in postal dom številnih uglednih dinastičnih rodbin, na primer znane bavarske plemiške rodbine grofov Andeških.

Danes je Kamnik kulturno in upravno središče občine, ki se razteza na 265,6 km2 in v katerem prebiva približno 30.000 prebivalcev. Umeščenost na prehodu med Gorenjsko ravnjo in celjsko kotlino, nedaleč od slovenske prestolnice, in pomembne prometne, energetske in ostale infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije, ki potekajo preko njegovega ozemlja ali v njegovi neposredni bližini, predstavljajo pomemben razvojni potencial občine.

Zlasti neposredna bližina Kamniško-Savinjskih Alp, ki omogočajo nemalo možnosti za aktivni oddih in rekreacijo in ostale naravne danosti (zadostne količine čiste pitne vode ter prekritost s številnimi gozdovi, Velika Planina kot največja visokogorska pašna planina na Slovenskem s preko sto pastirskimi stanovi posebne oblike, ki so zaščitni znak planote), pa tudi bogata kulturno – zgodovinska dediščina predstavljajo ključne lokalne razvojne priložnosti oziroma osnovo za učinkovit in celosten trajnostni razvoj lokalne skupnosti.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine: velja za največji etnološki festival v Sloveniji ter se ponaša z več kot 40-letno tradicijo; festival s svojim programom privablja več kot 30.000 obiskovalcev, prav tako številne medije, domače in tuje. Festival predstavlja ponos mesta, domačini pa mu radi rečejo kar »Noše«.
Festival Kamfest: Kamnik v sredini meseca avgusta diha s Kamfestom; kamniške ulice in parki so polne glasbenih ritmov, otroških in gledaliških impro predstav, razstav, kina na prostem in plesa ter nepozabne zabave za vse generacije.

Projekt StimulArt: StimulArt je projekt, v katerem sodeluje devet projektnih partnerjev, katere druži skupni interes po krepitvi kulturnih in kreativnih industrij, ki temeljijo na lokalni kulturi in se osredotočajo predvsem na trajnostno ekonomijo, na privlačno življenjsko oz. delovno okolje mladih ter na neizkoriščene ozirom degradirane urbane površine. Cilji projekta: okrepiti KKI v srednje velikih mestih Srednje Evrope, krepitev proizvodnje in storitev z večjo dodano vrednostjo, organizacijska in finančna reorganizacija KKI, ustvarjanje novih priložnosti za strokovnjake, izboljšati zmogljivosti vseh deležnikov s trajnostno rabo kulturne dediščine in virov, ustvariti ravnovesje, trajnostno ekonomijo ter privlačno delovno in bivanjsko okolje za mlade strokovnjake s področja KKI.

KIKŠtarter-kreativna industrija Kamnik: KIKštarter je tako imenovani coworking prostor in inkubator, kjer imajo številni možnost učenja in razvijanja podjetniške ideje. Prvotna ideja o projektu KIKŠtarter Kamnik se je porodila v Mladinskem centru Kotlovnica. Od samega začetka pobude KIKŠtarter se je Zavod Kotlovnica najprej povezal z Občino Kamnik, kot strokovno podporo pa so vključili v partnerstvo Tehnološki park Ljubljana in Srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. Skozi razvoj vsebinskih aktivnosti so v izvedbo projekta vključili lokalne podjetnike, kar se je odrazilo v ustanovitvi Podjetniškega kluba Kamnik. Splošno javnost oziroma zainteresirane talente in potencialne podjetnike so vključili in jih tudi konstantno vključujejo skozi motivacijske dogodke, kot na primer Start-up vikende in druge izobraževalne dogodke. KIKštarter deluje v prostorih nekdanje Smodnišnice, v neposredni bližini Mladinskega centra Kotlovnica. Poleg uporabe delovnega prostora in opreme, kar je običajno za podobne coworking prostore, ponujajo tudi redna izobraževanja in predstavitve dobrih praks ter stimulativno okolje, vpeto med industrijsko dediščino in kulturnim središčem Kamnika.

Projekt »Po stopinjah pastirjev«: izvajanje v letu 2018, 2019 in 2020; Občina Kamnik skupaj z družbo Velika Planina d. o. o. načrtuje vzpostavitev učne poti po Veliki Planini in spremljajoče aktivnosti (usposabljanje za turistično vodenje, izobraževanje za zelene zaposlitve,, razvoj in promocija turističnega produkta,…).

Projekt »VEČGENERACIJSKI CENTER« Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je septembra 2016 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

Decembra 2016 je pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana in partnerskih organizacij Dom starejših občanov Grosuplje, Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Oreli zaživel projekt Večgeneracijski center Ljubljana, ki bo v obdobju petih let (2017-2021) vzpostavljal osrednji prostor zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih ranljivih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih. Za delovanje kamniške izpostave Večgeneracijskega centra Ljubljana je do septembra 2017 skrbel Zavod Oreli, nato pa je v projekt vstopil Mladinski center Kotlovnica Kamnik.

Mladinski center Kotlovnica Kamnik v okviru kamniške izpostave Večgeneracijskega centra Ljubljana izvaja naslednje aktivnosti:

 • vsebine za razvoj pismenosti;
 • organizacija in vodenje skupin za samopomoč;
 • dejavnosti za družine in posameznike;
 • vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja;
 • izobraževalne in praktične delavnice;
 • vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc;
 • aktivnosti, namenjene administrativnemu spremljanju projekta in poročanju o delu z uporabniki;
 • aktivnosti, namenjene promociji projekta, informiranju in oglaševanju.

Projekt Večgeneracijski center Ljubljana zagotavlja financiranje načrtovanih projektnih aktivnosti iz sredstev Evropskega socialnega sklada, proračuna Republike Slovenije in proračuna lokalnih skupnosti, katerih občani so uporabniki socialnovarstvenih vsebin projekta. Aktivnosti omenjenega projekta se bodo izvajale od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Potencial, ki smo ga podedovali, je preveč dragocen, zato nas mora zanimati, kako z novimi idejami urediti prostor, ki si ga delimo, in pri tem še bolj vključiti vse akterje na lokalnem kulturnem področju in s tem dvigniti kakovost programa, ki ga bomo ponudili občinstvu.

 • Oživitev kulturne dediščine, s poudarkom na industrijski dediščini,
 • razvoj kulturne infrastrukture,
 • krepitev kulturnih vezi,
 • spoznavanje drugih kultur,
 • spodbujanje medsebojnega sodelovanja in krepitev evropske povezanosti,
 • širši dostop do kulture so smernice, s katerimi želimo nadgraditi podobo Kamnika ter
 • razviti turistično gospodarstvo in okrepiti kulturno in ustvarjalno industrijo.

Podatki o občini

265,60 km2

Površina občine

29.686

Število prebivalcev

5

Število javnih zavodov s področja kulture

60

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

24

Število zaposlenih v kulturi

15

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

1.466.700 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

466

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini