EPK EPK

Povezujemo obcine header IG desktop Povezujemo obcine header IG mobile

Župan Janez Cimperman

Povezujemo obcine zupan IG

Ljubljano kot kandidatko za Evropsko prestolnico kulture 2025 podpiramo, saj bomo tako lažje nadaljevali z uresničitvijo strateških ciljev v občini Ig, ki smo jih že zapisali v Strategiji razvoja turizma.

O občini

Smo hitro rastoče, hitro razvijajoče mesto, v bližini katerega se nahajajo čudovite naravne lepote in kulturne znamenitosti.

V Krajinskem parku Radensko polje lahko čarobnost območja in pestrost rastlinskega ter živalskega sveta odkrivamo skozi vse letne čase.

Kraško lepotico Županovo jamo povezuje sedem čudovitih dvoran in je ena najlepših kraških jam v Sloveniji. Tabor Cerovo je eden redkih protiturških taborov, ki so se ohranili do današnjih dni.

Na sledove starih časov pa nas še posebej spominja Magdalenska gora, katero pestra zgodovina arheoloških raziskav in bogate arheološke najdbe uvrščajo med najbolj znana arheološka najdišča v Sloveniji.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Dokončanje kulturne dvorane in že začeti projekt "Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju", ki vključuje Interpretacijski center na Igu, učno pot in koliščarsko vas. Projekt, ki je sofinanciran s strani kohezije 2014-2020 -ESRR-, bo dokončan v letu 2021.

Društva iz občine pa letno izvedejo kar nekaj kulturnih dogodkov (Govekarjevi večeri, teden ljubiteljske kulture, koncerti pevskih zborov, gledališke otroške in lutkovne predstave, Koliščarski dan, pohode povezani s kulturno dediščino in še več drugih).

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Da bo imel pozitiven učinek na vse občine v regiji še posebej na občino Ig zaradi novega projekta, ki vključuje tudi kulturno dediščino.

Za našo občino je to tudi priložnost za dodatno predstavitev projekta, ki ga že izvajamo in bo zaključen v letu 2021. V njem je vključena poleg naravne tudi kulturna dediščina, in sicer koliščarsko območje, ki je za našo občino izrednega pomena, saj sta dve območji kolišč od leta 2011 uvrščeni na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine.

Podatki o občini

99,00 km2

Površina občine

7.463

Število prebivalcev

8

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

3

Število zaposlenih v kulturi

6

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

326.476 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

125

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini