EPK EPK

Dol pri Ljubljani

Povezujemo obcine header DOL desktop Povezujemo obcine header DOL mobile

Župan Željko Savič

Povezujemo obcine zupan DOL PRI LJUBLJANI

V občini Dol pri Ljubljani s svojim kulturnim programom prek javnega sklada RS za kulturne dejavnosti tesno sodelujemo z okoliškimi občinami. To sodelovanje želimo nadaljevati tudi v okviru projekta EPK 2025. Nadgraditi želimo obstoječe lokalne vsebine kulturnih in turističnih društev ter jih na evropski ravni popeljati v svetlo prihodnost.

O občini

Občina Dol pri Ljubljani, poznana pod imenom Dežela Jurija Vege, leži na skrajnem vzhodu Ljubljanske kotline med Savo in vzpetinami severno od ceste Ljubljana – Litija. Čeprav občina ne spada med največje občine v Sloveniji, je bogata s številnimi znamenitostmi, privlačnimi predvsem za tiste, ki cenijo naravno in kulturno dediščino, radi raziskujejo arheološke najdbe in se pustijo zapeljati v obdobja od neolitika, bronaste dobe in zgodnjega srednjega veka, pa v čas, ko so naše kraje poseljevali Slovani.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Obuditev dogodkov v paviljonih (koncerti, razstave).

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

  • Možnost predstavitve kulturne lokalne dediščine širšemu občinstvu (v Evropi)
  • krepitev lokalne kulture, priprava/sprejem strategije razvoja kulture (oz. vsaj vključitev tematike v razvojne strategije)
  • vpliv projekta (spodbuda) na razvoj drugih področij, ki so povezana s kulturo (predvsem turizem)
  • povezovanje kulturnih ustvarjalcev, tako lokalno kot medregijsko povezovanje.

Podatki o občini

33,30 km2

Površina občine

6.218

Število prebivalcev

7

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

1

Število zaposlenih v kulturi

3

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

146.800 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

4

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini