EPK EPK

Dobrova - Polhov Gradec

Povezujemo obcine header LPOLHOV GRADEC desktop Povezujemo obcine header POLHOV GRADEC mobile

Župan Franc Setnikar

Povezujemo obcine zupan POLHOV GRADEC

Naši občini je kandidatura za naziv EPK 2025 priložnost za ustvarjanje novega poglavja na kulturnem področju

O občini

Kulturno srce in duša naših krajev je živahnost ljubiteljske kulture in kulturni utrip, s katerim različne nevladne organizacije širijo raznolikost in kakovost kulturne ponudbe. Imamo tudi samostojne ustvarjalce in ustvarjalce z izjemnimi dosežki. Želimo ustvariti skupnost, kje bodo razpršeni kreativni projekti posameznikov in organizacij izražali pripadnost in povezanost. Z vsemi subjekti in s pomočjo mladih  bomo ustvarili skupno vizijo kulture ter kontinuirano zagotavljali kulturne vsebine.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

KREATIVEN.SEM bo prostor ter oprema in izvajanje programa, dejavnosti; bo središče ustvarjalnosti, ki povezuje, predstavlja in podpira razvoj kreativnega področja v Občini Dobrova-Polhov Gradec ter ostalih občin v Ljubljenki urbani regiji, ki se aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi področji.

S KREATIVEN.SEM se bo spodbujal razvoj idej in projektov, ki nastajajo ob stikih kulture, umetnosti, trga, podjetništva in ustvarjalnosti, katerih rezultat imajo inovacijski in poslovni potencial ali so usmerjeni v reševanje družbenih problemov in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji ter razvijajo družbeno koristne alternative sistemom delovanja.

KREATIVEN.SEM bo mesto, ki bo številnim ustvarjalnim skupinam in posameznikom zagotavljal kakovostno prostorsko in tehnično infrastrukturo za njihove razvojne dejavnosti s področja arhitekture, oglaševanja, oblikovanja, vizualnih umetnosti, kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, pisateljevanja, kulturno-umetnostne vzgoje, glasbene umetnosti, uprizoritvene in intermedijske umetnosti, medijev, programske opreme in iger, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturnega turizma in iz drugih področjih kulturnega in kreativnega sektorja.

V Občini Dobrova-Polhov Gradec je prebivalcev z ustvarjalnim potencialom zelo veliko, ki pa doslej niso imeli ustreznih prostorov za razvoj ustvarjalnosti, sploh na območju kraja Dobrova. Uresničitev programske ideje odpira nov prostor vsem, še posebej pa se s tem omogoča participacijo mladih v občini. Na mlade bomo še posebej pozorni tako v programskem smislu kot v smislu zagotavljanja prostorskih možnosti, saj bo temeljil na sodelavni metodi dela in se bo nadgrajeval z različnimi vsebinami, ki so namenjene stalnim in občasnim uporabnikom KREATIVEN.SEM. Omogočal bo souporabo delovnih prostorov ali pisarne za različna časovna obdobja. Prostor bo na voljo tudi za organizacijo različnih dogodkov. Velik poudarek bo tudi na omogočanju priložnosti za prenos specifičnih izkušenj, znanj ter širjenje povezav.

Blišč Polhograjske graščine
Za Ljubljansko urbano regijo Občino Dobrova - Polhov Gradec predstavlja Polhograjska graščina enega najpomembnejših spomenikov v občini, je središče njenega kulturnega in turističnega razvoja, ki postaja lokalno, regijsko in tudi mednarodno vse bolj prepoznavna s svojimi programi, od muzejskega (Muzej pošte in telekomunikacij –TMS, Muzej Polhograjske zgodovine), knjižničnega, pa vse do kulturno-vzgojnega (Polhov doživljajski park). Graščina z imenitnim parkom doživlja v zadnjih letih programski razcvet, a za razvoj njenih vseh kulturnih in turističnih potencialov potrebuje ambiciozno potezo: obnovo in programsko revitalizacijo Pristave, objekta, ki stoji tik ob graščini. Obnova tega objekta bo omogočila redefinicijo vseh programov, ki se trenutno odvijajo v graščini, zagotovitev ustreznih prostorskih povečanj in izboljšav, predvsem pa povsem novo izkušnjo obiskovalcev. V obnovljeni Pristavi morajo biti zagotovljeni servisni prostori za ključne razvojne programe in dejavnosti, in za nove, inovativne programe oz. dejavnosti (sedež razpršenega hotela, prostor za pogostitve, posvete, predavanja, razstave, kulturne, kulinarične prireditve, delovni prostori za lokalne ustvarjalce). Realizacija ta ambiciozne ideje bo povrnila grajski blišč v Polhograjsko dolino, LJEPK 2025 pa je izvrstna platforma za njeno realizacijo, promocijo in razvoj novih občinstev v regiji.

Center Emila Adamiča-medgeneracijsko kulturno središče
Z izvedbo investicije »Center Emila Adamiča-medgeneracijsko kulturno središče« bo občina glede na umestitev v prostor pridobila občinsko središče in glede na vsebino upravni center, ki bo hkrati center za izvajanje družbenih dejavnosti, kar bo nedvomno pozitivno vplivalo na prostorski razvoj občine v smislu ureditve novih naselitvenih območij v neposredni bližini novega objekta. Z izvedbo investicije se bodo zagotovili sodobni in večji prostori, ki bodo lahko dostopni in iz estetskega vidika prijazni do občanov, tudi na področju knjižnične dejavnosti in nove sodobne kulturne dvorane. Namen investicije je izboljšanje kvalitete življenja prebivalstva preko razvoja Dobrove kot lokalnega in upravnega središča ter zadovoljitev javnega interesa na področju izvajanja družbenih dejavnosti, ustvariti kulturni prostor, prizorišče kulturnih dogodkov. »Center Emila Adamiča-medgeneracijsko kulturno središče« bo okno ali pa celo vrata v lepoto krajev občine. Želimo, da bi bil ta prostor vstopna točka , da bo postalo simbolni prostor, v katerem se lahko srečujejo in prepletajo tako različne ideje kot različni pogledi na življenje. »Center Emila Adamiča-medgeneracijsko kulturno središče« bo tisti prostor, ki bo ponudil in omogočal, da se na enem mestu, ljudje neobremenjeno srečujejo, izmenjujejo poglede, ki bo popolnoma odprt za vse.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

Od projekta Evropska prestolnica kulture 2025 pričakujemo gradnjo občutka skupnosti in pripadnost, pozitivne socialne učinke, prenovo naših krajev ter razcvet kulturnega turizma.

Podatki o občini

117,50 km2

Površina občine

7.664

Število prebivalcev

1

Število javnih zavodov s področja kulture

15

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

11

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

260.662 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

170

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini