EPK EPK

Brezovica

Povezujemo obcine header BREZOVICA desktop Povezujemo obcine header BREZOVICA mobile

Župan Metod Ropret

Povezujemo obcine zupan BREZOVICA

Občina Brezovica je pristopila k podpori kandidature z globokim zavedanjem pomena, ter z namenom potrditve in utrditve dejavnosti na področju kulture. Z dodatnimi vsebinami pa se bodo okrepila tudi razmerja in zavedanje na občinskem - lokalnem nivoju, kjer je kulturna dejavnost še močno prisotna.

O občini

Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja. Na zahodu meji na občine Borovnica, Vrhnika in Log – Dragomer, na vzhodu na občine Ljubljana, Ig ter Velike Lašče. Na severu leži občina Dobrova – Polhov Gradec, na jugu pa občina Cerknica.

Občina, ki na površini 91,2 km2 združuje 16 naselij s skoraj 12.000 prebivalci, je bila ustanovljena leta 1994. Občinsko središče predstavlja Brezovica pri Ljubljani.

V Notranjih Goricah pa se nahaja sedež Javnega zavoda krajinski park Ljubljansko barje, v sklopu katerega deluje tudi informacijski center za Ljubljansko barje.

Zaradi naravnega in kulturnega bogastva smo Slovenija v malem. Ljubljansko barje, kjer najdemo osamelce, Ljubljanico in druge pomembne elemente naravne dediščine, pokriva tretjino občine. Na južnem robu barja so na prehodu v višja hribovita območja nastale izjemne naravne oblike. V južnem delu površje preide v kraški svet Krimskega hribovja, skrajna severna območja občine pa že segajo v Polhograjsko hribovje.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Kulturno močvirje – vsakoletni dogodek okrog kulturnega praznika (8.2.), pri katerem se predstavijo vsa društva v občini.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

  • Vzpodbujanje raznolikosti kulturnih dejavnosti.
  • Spodbujanje dostopnost kulturnega ustvarjanja in kulturnih dobrin, povečanje povprečnega števila obiskovalcev in dvigniti kakovost kulturnih storitev.
  • Motiviranje društev za čim aktivnejše delovanje na novih kulturnih projektih in programih.
  • Seznanjanje društev o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov.

Podatki o občini

91,00 km2

Površina občine

12.284

Število prebivalcev

8

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

6

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

229.390 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

180

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini