EPK EPK

Borovnica

Povezujemo obcine header BOROVNICA desktop Povezujemo obcine header BOROVNICA mobile

Župan Bojan Čebela

obcina borovnica zupan

Projektu smo se pridružili, ker vidimo v tem vzpodbudo za razvoj in popestritev kulturne produkcije kot tudi za širšo predstavitev pestre kulturne in kulturno-tehniške ter snovne kot nesnovne dediščine občine. S projektom želimo izboljšati svojo prepoznavnost ter poglobiti poznavanje svoje zgodovine in kulturnih dejavnosti med občani in obiskovalci.

O občini

Občina Borovnica leži na JZ robu Ljubljanskega barja, na prehodu med pestrimi in občasno poplavljenimi  barjanskimi ravnicami in strmo vzpenjajočimi se ter s stoletnimi gozdovi poraslimi planotami Zelenega krasa. Poleg krajinske pestrosti in naravnih lepot jo krasi tudi stavbna dediščina, predvsem dediščina Južne železnice: kamnito-opečne mojstrovine Paškega mostu in Dolinskega viadukta (največji opečno-kamniti železniški most v Sloveniji, edini preostali steber mogočnega Borovniškega viadukta, edina originalna ohranjena in obnovljena železniška čuvajnica Južne železnice itd..

Borovnica je tudi rojstni kraj utemeljitelja očeta slovenske univerze pravnika dr. Danila Majarona, začetnika slovenske dialektologije in enega od ustanoviteljev ljubljanske univerze in SAZU dr. Frana Ramovška, literarne zgodovinarke dr. Marje Boršnik ter drugih kulturnih ustvarjalcev.

Osrednja turistična prireditev v občini – Praznik borovnic, pa dobiva poleg sejemskega in zabavnega značaja vse bolj tudi značaj etnološke in kulinarične prireditve s pridihom zgodovine sodobne mobilnosti.

Kateri kulturni projekt v vaši občini bi izpostavili?

Projekt prenove spomeniško zaščitene stavbe Stara pošta v Kulturni dom Borovnica z dodatnimi vsebinami  dnevnega centra bivanja in medgeneracijskega ustvarjalnega središča ter projekt spominske poti in tematskega parka Borovniškega viadukta.

Kaj pričakujete od projekta EPK 2025?

  • Vzpodbudo za popestritev in nadgradnjo kulturne produkcije v občini,
  • izboljšanje prostorskih in drugih pogojev za kulturno produkcijo,
  • večje število in bolj kakovostne ter tudi s strani obiskovalcev od drugod bolj obiskane kulturne prireditve.

Podatki o občini

42,00 km2

Površina občine

4.500

Število prebivalcev

6

Število kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij na področju kulture

3

Število prireditvenih prostorov, namenjenih kulturi

176.000 €

Sredstva za kulturo v občinskem proračunu za leto 2019

41

Število registriranih enot kulturne dediščine (EŠD) v občini