EPK EPK

Mediji

Odsek za odnose z javnostmi MOL

Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
T: (01) 306 12 88 in (01) 306 10 95
F: (01) 306 10 21
E: mediji@ljubljana.si

Sania Huskić Hočevar
vodja Odseka za odnose z javnostmi
T: (01) 306 46 31
E: sania.huskic@ljubljana.si