EPK EPK

Solidarnost

18. 3. 2020
solidarnost
Solidarnost je esenca mest prihodnosti. Ljubljana je svojo solidarnost v zgodovini dokazala že večkrat. Toda izkušnja z nepredvidljivo epidemijo virusa postavlja pred nas nove preizkušnje natanko na točki solidarnosti. 
 
Ni naključje, da je SOLIDARNOST osrednja tema kandidature Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025. Tema solidarnosti namreč ne razkriva zgolj sposobnosti odzivanja mest na izzive sedanjosti.  V resnici solidarnost reflektira mesta prihodnosti:
 
"Pametnega mesta ni brez pametnih državljanov. Pametnega mesta ni brez zdravega okolja za vsakega prebivalca. Pametnega mesta ni brez skupnosti solidarnih. Mesto, ki neguje vrednoto solidarnosti, je mesto prihodnosti." (Prijavna knjiga Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025: dosegljivo na povezavi: 
Seznam novic