EPK EPK

Nova pregledna brošura o razvoju Centra Rog

12. 11. 2020

ROG

Z veseljem predstavljamo novo brošuro, ki povzema izhodišča, metode in cilje razvoja Centra Rog, javnega kreativnega stičišča, ki ga v središču mesta načrtuje Mestna občina Ljubljana.

Razvojna zgodba Centra Rog je dinamična in dolga, inovativna in kompleksna, konstruktivna in konfliktna. A obenem v Sloveniji edinstvena, saj v zgodovini razvoja kulturnih institucij predstavlja prvi primer izrazito participatornega načrtovanja velike javne investicije. Pomembno orodje participatornega načrtovanja je RogLab, ob Ljubljanici delujoči izdelovalni laboratorij in pilotni projekt za bodoči Center Rog, ki ga že od začetkov pred približno desetimi leti vodi kulturna managerka Meta Štular. Leta 2018 je RogLab za razvojni model Centra Rog prejel prestižno nagrado za inovativnost mreže evropskih mest Eurocities.

V proces nastajanja novega Centra Rog je bilo skozi raziskave, fokusne skupine in preizkušanje prototipnih programov od leta 2010 vključenih več kot 6000 zgodnjih uporabnikov in deležnikov. S podatki s terena je MOL sprotno nadgrajeval vizijo in zasnovo Centra Rog. Leta 2019 jo je ponovno predložil v pregled deležnikom, ki so zasnovo dopolnili in potrdili.

Center Rog bo s sodobno infrastrukturo, znanjem in mednarodnimi povezavami ponujal ustvarjalcem in ustvarjalkam, meščanom in meščankam, organizacijam in podjetjem ustvarjalno podporno okolje za razvoj družbenokoristnih projektov, ki bodo inovativno odgovarjali na izzive 21. stoletja.

Pandemija je razkrila številne družbene in okoljske nepravičnosti in nas utrdila v prepričanju, da jih lahko na dolgi rok odpravimo le s sistematičnim investiranjem v pravične življenske pogoje za vse in v trajnostne okoljske rešitve. In prav tovrstna investicija je bodoči Center Rog.

Vabljeni k branju brošure o Centru Rog v PDF formatu: 

https://roglab.si/sl/medijsko-sredisce/

https://roglab.si/assets/Uploads/dokumenti/Katalog-RogLab-in-Center-Rog-2020.pdf

Seznam novic