EPK EPK

Prijavna knjiga

Kulturni program in celotna prijava, s katero se Mestna občina Ljubljana s podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije poteguje za naziv EPK 2025, nastaja v tesnem sodelovanju mestnih, regionalnih in nacionalnih javnih zavodov na področju kulture, nevladnih kulturnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih društev, organizacij s področja kulturnih in kreativnih industrij, samostojnih umetnikov in drugih akterjev kulturnega življenja.