EPK EPK

Kdo smo

Kulturni program in celotna prijava, s katero se Mestna občina Ljubljana s podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije poteguje za naziv EPK 2025, nastaja v tesnem sodelovanju mestnih, regionalnih in nacionalnih javnih zavodov na področju kulture, nevladnih kulturnih organizacij, ljubiteljskih kulturnih društev, organizacij s področja kulturnih in kreativnih industrij, samostojnih umetnikov in drugih akterjev kulturnega življenja.

Kdo smo vsi DESKTOP a
V oblikovanje programa je aktivno vključenih veliko število deležnikov. Foto: Nik Rovan
Kdo smo vsi DESKTOP a
V oblikovanje programa je aktivno vključenih veliko število deležnikov. Foto: Nik Rovan

Preplet vseh področij delovanja

V oblikovanje programa in prijave so aktivno vključene tudi druge institucije, organizacije in posamezniki, ki delujejo na področjih turizma, izobraževanja, socialnega varstva, varstva okolja, dela z manjšinami itn.

Delovna skupina za pripravo kandidature

dr. Uroš Grilc, vodja

Nina Peče Grilc

Dušan Dovč

Simon Kardum

Blaž Peršin

dr. Aljoša Pužar

dr. Manca G. Renko

Teja Reba, umetniška direktorica

Davor Buinjac

Urška Pleše

Programski svet

Igor Bašin

dr. Andrej Blatnik

dr. Petra Černe Oven

dr. Aleš Črnič

mag. Mateja Demšič

Nevenka Koprivšek

dr. Tanja Roženbergar

Častni odbor

Zoran Janković

dr. Karpo Godina

Tjaša Ficko

Dr. Lučka Kajfež Bogataj

dr. Matjaž Kmecl

prof. Janez Koželj

Marta Kos

Vlado Kreslin

Svetlana Makarovič

dr. Oto Luthar

prof. dr. Igor Papič

dr. Iztok Simoniti

Nejc Smole

dr. Peter Verlič

Produkcijska mreža

ANA SCHNABL

NATALIJA POLENEC

VUK ĆOSIĆ

SELMAN ČOROVIĆ

MARKO MARŠIĆEVIĆ

ALENKA KREČ BRICELJ

NEVENKA KOPRIVŠEK

dr. LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ

ELA PORIĆ

BARBARA BOH

NATAŠA JAZBINŠEK SRŠEN

Pri pripravi kandidature sodeluje še 57 uglednih strokovnjakov in strokovnjakinj v devetih fokusnih skupinah.

Fokusna skupine za participacijo občanov in vključevanje ranljivih družbenih skupin

Ksenja Perko

Katarina Gorenc

dr. Jure Gombač

Tanja Hodnik

Amir Crnojević

Andreja Repar

Yasmin Vodopivec

Tereza Novak

Marta Gregorčič

Fokusna skupine za razvoj občinstev

Petra Slatinšek

Alma Selimović

Staša Tome

Lili Šturm

Andreja Čeligoj

Urška Jež

Maja Gojkovič

Bjanka Kršmanc

Kdo smo siska DESKTOP a
Koncert alter rock skupine Biffy Clyro v Kinu Šiška Foto: Kino Šiška
Kdo smo siska DESKTOP a
Koncert alter rock skupine Biffy Clyro v Kinu Šiška Foto: Kino Šiška

Fokusna skupine za kulturne in kreativne industrije

Meta Štular

Aleksandar Peković

mag. Lilijana Madjar

Eva Matjaž

Elena Fajt

Anja Zorko

Zmago Novak

Sandra Hlebš

Nik Drozg

Simona Kneževič Vernon

Fokusna skupine za javni prostor

Maruša Zorec

Martin Bricelj Baraga

Miloš Kosec

Urška Jurman

Anja Planišček

dr. Matej Nikšič

dr. Aidan Cerar

Alenka Korenjak

dr. Matjaž Uršič

Nataša Jazbinšek

Ivan Stanič

Kdo smo roglab DESKTOP a
S projektom Second Chance, ki ga je sofinancirala Evropska unija, smo se lotili vsebinske revitalizacije nekdanje tovarne Rog, z namenom opredeliti primerne vsebine za bodoči Center Rog. Eden glavnih rezultatov projekta je RogLab, prostor produciranja, izobraževanja in predstavljanja, ki skuša odgovoriti na vprašanje, kakšno naj bo sodobno produkcijsko okolje arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. RogLab deluje od oktobra 2012. Foto: RogLab
Kdo smo roglab DESKTOP a
S projektom Second Chance, ki ga je sofinancirala Evropska unija, smo se lotili vsebinske revitalizacije nekdanje tovarne Rog, z namenom opredeliti primerne vsebine za bodoči Center Rog. Eden glavnih rezultatov projekta je RogLab, prostor produciranja, izobraževanja in predstavljanja, ki skuša odgovoriti na vprašanje, kakšno naj bo sodobno produkcijsko okolje arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. RogLab deluje od oktobra 2012. Foto: RogLab

Fokusna skupina za digitalno preobrazbo v kulturi

Blaž Peršin

Miha Turšič

Uroš Veber

Filip Dobranič

Željko Gudžulić

Lenart Kučič

Kdo smo bobri DESKTOP a
Ljubljana je od leta 2008 bogatejša za prvi in največji festival kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji. Vsako leto razdelimo približbo 17.000 brezplačnih vstopnic. Foto: Mladinsko gledališče
Kdo smo bobri DESKTOP a
Ljubljana je od leta 2008 bogatejša za prvi in največji festival kulturno-umetnostne vzgoje v Sloveniji. Vsako leto razdelimo približbo 17.000 brezplačnih vstopnic. Foto: Mladinsko gledališče

Fokusna skupina za mednarodno kulturno sodelovanje

Klement Čepon

Nataša Zavolovšek

Petra Kežman

Janja Klasinc

Alenka Gregorič

Anja Kovač

Goran Injac

Matjaž Manček

Igor Prassel

Fokusna skupina za nove upravljalske modele v kulturi

Mirna Berberović

Dušan Dovč

Mitja Bravhar

Mateja Lazar