EPK EPK

Kaj je EPK?

V Mestni občini Ljubljana vidimo kandidaturo za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 kot priložnost za uresničevanje strateških razvojnih ciljev mesta in regije. Tako se s podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije podajamo na pot do naziva Evropske prestolnice kulture 2025.

Kaj je EPK leseno kolo DESKTOP a
Spomladi 2002 je ekipa arheologov na Ljubljanskem barju našla najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, staro kar 5200 let. Foto: M. Paternoster
Kaj je EPK leseno kolo DESKTOP a
Spomladi 2002 je ekipa arheologov na Ljubljanskem barju našla najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, staro kar 5200 let. Foto: M. Paternoster

Pobuda Evropske unije 

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture, ki izbranim evropskim mestom vsako leto omogoča, da širšemu evropskemu občinstvu predstavijo svojo kulturno dediščino in celotno kulturno ponudbo.

EPK ni samo lokalni, je tudi izrazito nacionalni projekt, ki s kulturo in preko kulture odgovarja na izzive prihodnosti na različnih področjih življenja – od turizma, izobraževanja, zdravja, socialne kohezivnosti, kulturne in kreativnih industrij do varstva okolja itn.

Cilj EPK

Temeljni cilji programa EPK:

  • poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine
  • spodbujanje medkulturnega dialoga in
  • večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani.
Kaj je EPK predstava DESKTOP a
Prizor iz baletne predstave Stabat Mater, ki je bila izvedena v Križankah v sklopu 63. Ljubljana Festivala. Foto: Ljubljana Festival
Kaj je EPK predstava DESKTOP a
Prizor iz baletne predstave Stabat Mater, ki je bila izvedena v Križankah v sklopu 63. Ljubljana Festivala. Foto: Ljubljana Festival

Zakaj Ljubljana?

Ker zmoremo in želimo spreminjati stanje stvari tudi na področju kulture: ne samo pri nas doma, ampak v mednarodnih okvirih. Sledimo ambiciji, da postanemo eno najbolj prepoznavnih, a tudi drugačnih evropskih kulturnih središč. Ljubljana je prav tako že v svojih strateških dokumentih kulturo opredelila kot četrti steber razvoja skupnosti.

Mesto, ki več kot 11 % proračunskih sredstev namenja zato, da je kakovostna kulturna produkcija dostopna čim širšemu delu meščanov in meščank, ki s svojimi ukrepi zagotavlja, da imajo  tako javni zavodi kot nevladne organizacije za svoje delo optimalne pogoje, mora biti v tekmi za evropsko kulturno prestolnico.
Kaj je EPK knjiznica pod krosnjami DESKTOP a
Izviren in priljubljen projekt branja na prostem, ki poteka na kar desetih lokacijah v mestu. Na voljo so domače in tuje knjige, časopisi in revije vseh zvrsti. Foto: Zavod Divja misel
Kaj je EPK knjiznica pod krosnjami DESKTOP a
Izviren in priljubljen projekt branja na prostem, ki poteka na kar desetih lokacijah v mestu. Na voljo so domače in tuje knjige, časopisi in revije vseh zvrsti. Foto: Zavod Divja misel

Ljubljana lahko Sloveniji podari uspešen projekt EPK 2025

Ljubljana je mesto v izjemni kulturni kondiciji, če pogledamo samo delovanje institucionalne kulture in bogato kulturno ponudbo v mestu, ki jo ustvarja široka paleta javnih in nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. A je tudi mesto, ki se nahaja pred silovitimi izzivi na področju kulture.

Čas je pravi, da Ljubljana skozi projekt EPK vzpostavi temelje in uresničuje vizijo prihodnjega razvoja kulture, ki temelji na zapuščini Unescovega Mesta literature in Zelene prestolnice Evrope.

Vsako mesto se loti kandidature s premislekom predvsem o spremembah, ki jih lahko  uvede v lastnem, lokalnem okolju, na področju pozitivnih premikov v okviru lastne države kot tudi v mednarodni krajini. Proces kandidature je nadgradil tudi naše delo na področju kulture in Ljubljano odprl v regijo.

Postopek izbora mesta za naziv EPK 2025

22. 2. 2019

Ministrstvo za kulturo RS je objavilo razpis za oddajo prijav za EPK 2025.

31. 12. 2019

Rok za oddajo prijav. Ministrstvo je pristojno za organizacijo in upravljanje razpisa, medtem ko je mednarodni strokovni svet pristojen za izpeljavo izbirnega postopka.

Februar 2020

Odločitev panela o ožjem izboru.

December 2020

Odločitev o mestu, ki bo Evropska prestolnica kulture 2025.

2025

EU je določila kronološki vrstni red držav, ki imajo pravico gostiti dogodek EPK od leta 2020 do leta 2033. Izbrano slovensko mesto si bo naziv delilo z enim od nemških mest kandidatov: Magdeburg, Nürnberg, Dresden, Chemnitz, Hildesheim, Hannover, Gera in Zittau.

Sodelujmo

Vabljeni k sooblikovanju programa EPK 2025. Vaše ideje so zagotovo odlične!

Želim oddati idejo