EPK EPK

Dobro zame

EPK 2025 ne posega le na področje dela Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana ali javnih zavodov s področja kulture, ampak postavlja nove paradigme za vsa področja: od skrbi za okolje, izobraževanja, zdravja, mobilnosti, trajnostnega razvoja, ranljivih skupin, mladih, preisprašuje vlogo turizma, postavlja nas v center mednarodnega prostora …

Dobro zame 1 DESKTOP
Pisarna EPK 2025 na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Foto: Nik Rovan
Dobro zame 1 DESKTOP
Pisarna EPK 2025 na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Foto: Nik Rovan
EPK 2025 vidimo kot vezno tkivo vseh področij delovanja v Ljubljani.

Kaj bi naziv EPK 2025 prinesel Ljubljani?

  • Obogateno kulturno ponudbo z novimi, inovativnimi  programskimi vsebinami ter mednarodnimi dogodki ter izmenjavami.
  • Nove povezave med kulturo, okoljem, zdravjem, socialo, športom in izobraževanjem.
  • Prenovljeno obstoječo kulturno infrastrukturo in novo kulturno infrastrukturo.
  • Okrepil bi potenciale kreativne, umetniške skupnosti in s tem tudi ekonomske potenciale kulturnega in kreativnega sektorja.
  • Ustvarili bi nova delovna mesta.
  • Izboljšali bi dostopnost kulturnih dobrin za vse prebivalce in prebivalke Ljubljane in regije.
  • Vzpostavili bi še boljše pogoje za mednarodne izmenjave in mrežo rezidenc, ki omogočajo mednarodni skupnosti ustvarjanje v Ljubljani in našim umetnikom in umetnicam ustvarjanje v tujini.
  • Ljubljana kot kandidatka ni sama, ampak s kandidaturo za EPK 2025 odpira pot za oblikovanje nove regionalne kulturne identitete s povezovanje kulturnih producentov, razvijanjem novih občinstev preko večje mobilnosti tako umetnikov kot obiskovalcev.
  • Še bolj bi spodbujali in krepili socialno kohezijo ter vključenost ranljivih skupin preko skupnostnih projektov.
  • Še bolj bi utrdili mednarodno prepoznavnost Ljubljane kot svobodomiselnega, ustvarjalnega, umetniškega  in solidarnega mesta.