EPK EPK

Media

Public Relations Department of the City of Ljubljana

Adamič - Lundrovo nabrežje 2, SI-1000 Ljubljana
Phone: +386 1 306 12 88 and +386 1 306 10 95
Fax: +386 1 306 10 21
E-mail: mediji@ljubljana.si

Sania Huskić Hočevar
Head of Public Relations Department
Phone: +386 1 306 46 31
E-mail: sania.huskic@ljubljana.si